Es produeixen, com a conseqüència de una mala trepitjada o una caiguda, on el peu es retorça cap a la banda de dintre, elongant la part externa amb més freqüència que la interna.

El més lesionat es el lligament colateral lateral que esta format per 3 lligaments, es solen lesionar primer el de la part anterior, després el del mig i per últim el posterior.

Hi ha tres tipus de esquinços els de grau I, és quan existeix una distensió, s’ha produït un estirament més allà de les seves possibilitats, hi ha dolor, inflamació però no hematoma, en grau II , hi ha 2 lligaments afectats, ja no es una distensió sinó un estripament parcial, com a conseqüència es produeix hematoma, inflamació e impotència funcional. El de grau III o Greu, estan implicats els 3 lligaments amb estrip parcial o total (trencament), hematoma, inflamació, però curiosament el dolor pot ser molt menys que els anteriors , per això no ens podem confiar.

El tractament , segons els estudis que s’han realitzat, es recomana moviment, per tal d’aconseguir que l’hematoma no faci fibrositats al voltant dels lligaments , invalidant el moviment completament, a banda del dolor que provoca, lo que es busca es ser molt rapit en el tractament inicial, permetent la circulació sanguínia i recuperació dels lligaments i estructures danyades. En primera actuació i segons grau d’esquinç, el protocol, és aplicar fred, cama enlaire, antiinflamatoris, fisioteràpia, podologia, embenats funcionals, neuromusculars, i moviments gradual fins a tornar a l’activitat esportiva als 3 o 6 dies. En el cas del grau II i III , es confeccionarà una bota de guix curta per immobilitzar, en posició establerta en protocols d’actuació, per un període de 3 o 4 setmanes.

Una de les parts més importants, es fer una rehabilitació correcte amb els professionals corresponents, exercicispropioceptius, que activen els mecanismes reflexes de defensa i produeixen el enfortiment dels grups musculars pronosupinadors.

Com sempre, recomano el treball en equip per part dels diferents professionals, tots treballant en la mateixa direcció, la recuperació es molt més ràpida i el pacient en surt molt més beneficiat. Gracies a tots i fins la propera publi.

https://youtu.be/buXXUR3u-p4 (exercicis de propiocepció)

https://youtu.be/vWxkYPEXWJMVideo explicatiu.

https://youtu.be/vgVZ7BfPFrY Accidents de turmell.

https://youtu.be/NfQ7oqmfsbU Accidents de turmell.