Núria Vivancos

  • QUIROPODOLOGIA , Treure durícies, llimat i fresat de ungles, Tractament de berrugues, fongs, helomes (ulls de poll), ungles encarnades.
  • BIOMECANICA , Estudis de la marxa, son estudis realitzats amb medis cinètics (plataforma de pressions)i medis cinemàtics (càmeres d’alta velocitats), exploracions en llitera, en estàtica i dinàmica.Tots els resultats que s’obtenen, ens donen estat muscular, articular, com realitza la marxa el pacient i els possibles problemes que pot tenir i que s’han de solucionar.
  • ORTOPODOLOGIA   , Es l’elaboració i adaptació de suports plantars personalitzats al pacient, amb materials tècnics, amortidors, propulsors i amb els elements o post, que necessiti segons fisiologia i tipologia de peu.
  • PODOLOGIA especifica PEDIATRICA, GERIATRICA, ESPORTIVA i FISICA, com a consulta medica pelvímetre, regla de perthes etc.
  • PEDIATRICA, nens que tenen algun dèficit muscular, etc., que cauen molt, que tenen dolor, s’ha de diagnosticar, si es per motiu de motricitat retardada, neurològica, potser genètica que son troballes casuals en les nostres exploracions, malformacions òssies, etc. Dolors per tancament de nuclis ossis, inflamació d’estructures, etc.
  • GERIATRICA, el peu diabètic controlat,(si no esta controlat per un endocrí/capçalera, sol fer ulceracions i amputacions), podem fer un cribratge als diabètics per prevenir una neuropatia perifèrica, o amputacions , consisteix en una valoració amb doppler, per saber si pot ser candidat a patir una ulcera isquèmica o neuropàtica, obtenint uns resultats amb del test Index Braç turmell, on mirem polsos, etc.
  • ESPORTIVA, qualsevol problema dolorós o molest a l’hora d’executar exercici, aquí es important en tema de tendinopaties complementar amb fisio/osteòpata. També obtenir suports plantar per obtenir un rendiment més òptim en maratons , sobre tot en persones que si han posat a fer-les amb 40 anys sense experiència prèvia, donem suport, consell per adequar la adaptació al peu i cos, també important complementar amb fisio i nutricionista.
  • FISICA, és tracta tot el dolor ocasionat, per traumatismes ja curats i feta la seva rehabilitació prèvia, que han modificat la marxa, intervencions pròtesis, alteren la marxa i ocasionen dolor muscular per adaptacions del cos, per malalties metabòliques (artritis, diabetis), i les més comunes, les morfològiques, segons forma del peu es donen esquinços de repetició, sobrecarregues metatarsals, etc. Intervencions quirúrgiques per accidents traumatics que incorporen pròtesis de raquis, genoll o de maluc etc. sempre es donen diferencies de alçada en cames que repercuteixen en la marxa, aquí es poden compensar si fos necessari i estabilitzar estructura.